Wysypka na uchu

Pacjent, lat 35, zgłosił się do lekarza Nocnej Pomocy Lekarskiej z powodu wykrzywienia twarzy, zawrotów głowy o typie wirowania i ubytku słuchu w uchu prawym. Do tej pory zdrowy, nie leczy się przewlekle i nie zażywa żadnych leków.

Przeprowadzono kompleksowe badanie neurologiczne pacjenta w którym stwierdzono obwodowy niedowład nerwu twarzowego po stronie prawej ( opadnięty prawy kącik ust, niedomykanie prawej powieki, pacjent nie marszczy prawego czoła). W zakresie pozostałych nerwów czaszkowych bez nieprawidłowości, w kończynach bez niedowładów, bez zaburzeń czucia, bez ataksji. Odruchy głębokie w kończynach żywe i symetryczne, obustronny odruch podeszwowy, objawy oponowe ujemne. Chodzi niepewnie, skarży się na zawroty głowy.

W badaniu laryngologicznym stwierdzono iż w prawym uchu zewnętrznym i na błonie bębenkowej obecne są wykwity skórne o różnej morfologi ( tzw. obraz gwieździstego nieba) tzn. grudki, pęcherzyki, krostki. U pacjenta zwracała uwagę silna bolesność palpacyjna małżowiny usznej prawej.

Na podstawie całokształtu obrazu klinicznego wysunięto u pacjenta podejrzenie półpaśca usznego powikłanego obwodowym porażeniem nerwu twarzowego po tej samej stronie tzw. zespół Ramsaya Hunta. Pacjenta skierowano do Oddziału Laryngologii w celu wdrożenia leczenia acyklowirem i sterydami.

Facebook Comments