EKG numer 1

EKG numer 1 – proszę opisz je samodzielnie.

Umiejętność prawidłowego i wnikliwego opisu badania elektrokardiograficznego jest jedną z podstawowych umiejętności jakie powinien posiadać każdy lekarz. Razem nauczmy się to robić dobrze!

Pytania pomocnicze do opisu EKG:


Jaki jest rytm serca? Czy widoczne są jakieś pobudzenia dodatkowe?
Jaka jest oś elektryczna serca?
Jaki jest załamek p?
Jaki jest odstęp pq?
Jakie są załamki QRS?
Czy występują cechy niedokrwienia?
Jakie jest ostateczne rozpoznanie?

Rozwiązanie EKG:

EKG nr 1 – rozwiązanie

Jaki jest rytm serca?

Rytm serca miarowy, zatokowy, o częstości ok. 75/min. Widoczne dodatkowe pobudzenia nadkomorowe.


Jaka jest oś elektryczna serca?

Oś serca pośrednia.


Jaki jest załamek p?

Załamek p zawęźlony w odprowadzeniu V1 – cecha przerostu lewego przedsionka.


Jaki jest odstęp pq?

Odstęp pq 0.16s


Jakie są załamki QRS?

Załamki QRS szerokie >0.12s. W odprowadzeniach V1 i V2 zespoły rsR’ – cechy bloku prawej odnogi pęczka Hisa.


Czy występują cechy niedokrwienia?

Bez cech niedokrwienia.


Jakie jest ostateczne rozpoznanie?

RBBB + dodatkowe pojedyncze pobudzenia nadkomorowe.

Facebook Comments
Opublikowany w EKGTagged