Ból w klatce piersiowej

Ból w klatce piersiowej jest jedną z najbardziej niepokojących dolegliwości w medycynie i wymaga wnikliwej i pilnej diagnostyki. Choroba niedokrwienna serca nie jedno ma jednak imię! Czy potrafisz powiedzieć co dolega brodatemu mężczyźnie?

Zbierz wywiad i samodzielnie zbadaj pacjenta!. Uwaga – każdy przedmiot na obrazku ma swoją sekretną ukrytą symbolikę!

Przerwa na reklamę…

Dławica odmienna ( Prinzmetala) – rzadka postać choroby wieńcowej, w której ból dławicowy wywołany jest samoistnym skurczem dużej nasierdziowej tętnicy wieńcowej do którego może dochodzić zarówno w obrębie tętnic miażdżycowo zwężonych jak i prawidłowych.

Cechy charakterystyczne: cechuje się przejściowym uniesieniem odcinka ST w EKG, bóle dławicowe najczęściej występują w spoczynku w godzinach nocnych między 24.00-6.00, ból dławicowy jest długotrwały, zwykle ustępuje i nie prowadzi do zawału serca.

Czynniki prowokujące: papieroski, hiperwentylacja, kokaina, amfetamina, B BLOKERY!

W koronarografi – skurcz tętnicy wieńcowej powodujący istotne zwężenie na długości ok. 10mm. – można go wywołać wykonując próbę prowokacyjną z ergowiną lub acetylocholiną.

Leczenie:

-unikanie czynników ryzyka, rzucenie palenia

-ASA w dawce 75mg/dz

-blokery kanałów wapniowych w dużych dawkach!

Rokowanie: stosunkowo dobre. W przypadku istotnych klinicznie zaburzeń rytmu serca rozważa się wszczepienie stymulatora lub kardiowerter – defibrylator.

Rozwiązanie zagadki
Facebook Comments