Tk głowy – anatomia

Radiologia jest obecnie jedną z najbardziej dynamicznie rozwijajacych się gałęzi współczesnej medycyny. Obok wiekowego RTG pojawiły się badania USG, TK, MRI, PET, SPECT, badania angio itd. Aby jednak móc diagnozować patologię, trzeba dokładnie poznać prawidłową anatomie człowieka w badaniach radiologicznych. Na pierwszy rzut idzie TK głowy…

Spróbuj samodzielnie podać nazwy zaznaczonych struktur…
Ta dam!
Spróbuj samodzielnie podać nazwy zaznaczonych struktur…
Ta dam!


Spróbuj samodzielnie podać nazwy zaznaczonych struktur…
Ta dam!
Facebook Comments